ENG
 

»Po kreativni poti do znanja 2016/2017« - pot do povezovanja gospodarstva in visokošolskega sistema ter ustvarjanja dodatnih kom

print

 

Projekte sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil javni razpis »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017«. Univerza na Primorskem je dobila 26. januarja Sklep od sofinanciranju 26 projektov višini od 451.257,00 evrov. Projekte je prijavilo in dobilo odobreno vseh šest članic oz. fakultet UP: 5 projektov na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), 5 projektov na Fakulteti za management (UP FM), 4 projekti na Fakulteti za humanistične študije (UP FHŠ), 3 projekti na Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ), 4 projekti na Pedagoški fakulteti (UP PEF) in 5 projektov na Fakulteti za turistične študije (UP FTS Turistica). Predmet sofinanciranja so projekti, ki spodbujajo sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z okoljem. Pri izvajanju vsakega projekta, kot projektni partner, sodeluje gospodarska družbe oz. samostojni podjetnik. V nekatere od projektov so vključene tudi organizacije z gospodarskega ali družbenega področja, kot drugi partner, ki na inovativen način pomaga k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja.

Pomemben cilj teh projektov je, da študenti pridobijo dodatne kompetence in znanja, ki jim lahko pomagajo pri karierni usmeritvi ter zaposlovanju. Izvajali se bodo v skupinah 6 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja, ki bodo omogočili medsebojno izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks. Študenti, različnih študijskih stopenj in smeri, bodo proučevali številne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja.

Pomembno je poudariti, da sofinanciranje projektov »Po kreativni poti do znanja 2016/2017« s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS omogoča financiranje tako dela pedagoških in delovnih mentorjev kot tudi dela študentov, ki sodelujejo pri izvajanju projektov in s tem njihovega dodatnega izobraževanja, ki bi ga univerza težko omogočila. Tako lahko že v času študija pridobijo praktična znanja in navežejo stike s potencialnimi delodajalci.

Vsak projekt ima, pogled določenih pedagoških in delovnih mentorjev, poudarjene kompetence študentov, jasno predstavljene cilje projekta, problem, ki se bo razrešil, opisane projektne aktivnosti, rezultate projekta, na kakšen način se bodo projektne aktivnosti izvajale v delovnem okolju, opisano uporabno vrednost predvidenih rezultatov projekta za vključeno gospodarsko družbo oz. samostojnega podjetnika posameznika in družbeno korist, ki izhaja iz pridobljenih rezultatov.

Raziskovalna področja so različna in zanimiva - od kulturne dediščine, zdrave prehrane, gozdnega turizma, preprečevanja poškodb pri rekreaciji in igranju glasbenih inštrumentov do trženja različnih storitev in produktov. Nekoliko projektov se je začelo izvajati 1. februarja, večina pa 1. marca in se zaključijo 31. julija 2017.

Št. Članica UP Akronim in naslov projekta Partnerji UP
1 FHŠ Z LIPICANCEM
Z lipicancem po UNESCO Biosfernem območju Kras in porečju Reke
Druge športne dejavnosti, Žarko Kariž , s.p.
Javni zavod Park Škocjanske jame
2 FHŠ OŽIVLJEN TRŽIČ
Oživljena dediščina čevljarstva v Tržiču - razvoj in pilotna izvedba inovativne promocije
Hešeteg d.o.o.
3 FHŠ TurArhPark
Arheološki park in njegova (ne)turistična ponudba
Poslovno svetovanje Euro Nobile, Nevija Božič, s.p.
4 FHŠ DigiSloDed
Digitalizacija starejše slovenske literarne dediščine
Libellus s.p.
5 FAMNIT SlediRibi
Prehranska varnost ribiških proizvodov
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje, d.o.o.
Biosistemika
6 FAMNIT Botanični vrt
Zasnova ekonomsko - vzdržnega poslovnega modela za Botanični vrt Sežana
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana
KonektOn, Center poslovnih storitev d.o.o.
7 FAMNIT FT-NIR
Uporaba prenosnega FT-NIR analizatorja v kmetijstvu
AUGMENTECHm razvoj in trženje IKT, d.o.o.
AGROMEDICA Storitve, prodaja in proizvodnja d.o.o.
8 FAMNIT MarkerOljke
Sledljivost izvora oljčnega olja v Sloveniji na podlagi molekulskih markerjev
GardenLab, šola na vrtu, Borut Jerman s.p.
9 FAMNIT INUDIG
Interaktivna nadgradnja učne poti Škocjan z navideznimi, lokacijsko pogojenimi in nadgrajenimi digitalnimi vsebinami
Peter Simončič, s.p.
Javni zavod Park Škocjanske jame
10 FM

Istrski zajtrk
Razvoj kulinaričnega produkta Istrski zajtrk

Mateja Hrvatin Kozlovič s.p.

11 FM DIRSS
Digitalizacija in trženje računovodskih storitev na spletnem portalu
Špica d.o.o.
12 FM UKSUDO
Učinkovita komunikacijska strategija z uporabo družbenih omrežij v podjetju Dinit d.o.o
Dinit d.o.o. Card services
13 FM YZ Energija
Y zelena energija
Linea Directa d.o.o., Podružnica Koper
Središče Rotunda Koper
14 FM ZPZZ
Z zdravo prehrano do povečanja zadovoljstva zaposlenih
OPTIWEB, Spletne rešitve d.o.o.
15 PEF MIŠA
Vrednotenje tenziomiografske metode za detekcijo mišične adaptacije na različno športno aktivnost otrok
TMG-BMC, Družba za biomedicinski inženiring
16 PEF GISM
Vpliv igranja glasbenih instrumentov na simetrijo mišic
SensMotion d.o.o.
17 PEF Memo3
Spomin na les
Zelena arhitektura, Ignacio Lopez Sola s.p.
18 PEF KINGLA
Učenje glasbenega inštrumenta po meri učenca
PLAYNESS, izobraževanje in razvoj, d. o. o.
Glasbena šola Koper
19 FTŠ Turistica TITOUR
Komunizem in turizem: sodobne prezentacije in interpretacije s pomočjo informacijske tehnologije
URTP, Svetovanje v turizmu, Andrej Šumer s.p.
MEDITERANUM, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture Piran
20 FTŠ Turistica KIPSNTP
Kreativne ideje za podjetniško soustvarjanje novih turističnih proizvodov
LANARA Consulting, marketing v turizmu
21 FTŠ Turistica Gozd - tur
Oblikovanje proizvoda gozdnega turizma
AUTENTICA d.o.o., turistično razvojna agencija
22 FTŠ Turistica EVENTUR
Portoroške prireditve nekoč in danes
Turistično združenje Portorož, g.i.z.
23 FTŠ Turistica NITAKava
Načrtovanje in izvedba trženjskih aktivnosti ob uvedbi nove blagovne znamke gourmet kave na evropski trg
Veroma trgovina in proizvodnja Črnomelj d.o.o.
24 FVZ DIETA
Vpliv nizko ogljikohidratne prehrane na kazalnike zdravja
Maksimum d.o.o
Inštitut Neocortex za izobraževnaje, zdravljenje in rehabilitacijo na področju duševnega zdravja
25 FVZ ČILI
Analiza čili paprik in omak
GORKI CHILI Rok Iglar s.p.
26 FVZ SACYC
Izoblikovanje smernic za preprečevanje poškodb med kolesarjenjem
Znanost v kolesarstvo, d.o.o.

Kontaktna oseba:
dr. Vesna Grahovac
E-pošta: vesna.grahovac@upr.si
Tel.: 05 6117 560

 

Drugi javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

Prvi javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja