ENG
 

Služba za raziskovalno in razvojno dejavnost

print

Služba za raziskovalno in razvojno dejavnost je zadolžena za spremljanje in evalvacijo znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti in uspešnosti univerze, zaščito, upravljanje, prenos in izmenjavo znanja, skrbi za uravnotežen razvoj raziskovalnih področij in znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti univerze ter za promocijo znanosti univerze, nudi strokovno podporo vodstvu in področnim komisijam, organom in delovnim telesom univerze s področja znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti univerze.

Na področju projektov Služba za raziskovalno in razvojno dejavnost izvaja naslednje aktivnosti: spremljanje, obveščanje in preučitev ustreznih razpisov, vodenje baze kompetenc in projektnih idej, administrativna in tehnična podpora pri projektnih prijavah, vodenje in koordinacija izvedbe projektov, finančno in administrativno ter tehnično poročanje in druge naloge s področja dela.

 

Kontakti

 

Služba za raziskovalno in razvojno dejavnost
E-naslov: szrrd@upr.si

Kristina Maršič
vodja
T: +386 5 611 75 06

Marta Alberti
samostojna svetovalka 
T: +386 5 611 75 41

Laura Šušteršič Zorn
samostojna svetovalka 
T: +386 5 611 75 23

dr. Vesna Grahovac
samostojna svetovalka
T: +386 5 611 75 60

Oton Lahajnar
samostojni strokovni sodelavec
T: +386 5 611 75 23

Tjaša Kranjec
samostojna svetovalka 
T: +386 5 611 75 06