ENG
 

Služba za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost in Projektna pisarna

print

Služba za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost je zadolžena za spremljanje in evalvacijo znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti in uspešnosti univerze, zaščito, upravljanje, prenos in izmenjavo znanja, skrbi za uravnotežen razvoj raziskovalnih področij in znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti univerze ter za promocijo znanosti univerze, nudi strokovno podporo vodstvu in področnim komisijam, organom in delovnim telesom univerze s področja znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti univerze.

Delo Projektne pisarne je tesno povezano z delom Službe za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost, njene glavne naloge pa so: spremljanje, obveščanje in preučitev ustreznih razpisov, vodenje baze kompetenc in projektnih idej, administrativna in tehnična podpora pri projektnih prijavah, vodenje in koordinacija izvedbe projektov, finančno in administrativno ter tehnično poročanje in druge naloge s področja dela.

 

Kontakti

 

Služba za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost
E-naslov: szrrd@upr.si

Martina Hočevar
samostojna svetovalka 
T: +386 5 611 75 22

dr. Vesna Grahovac
samostojna svetovalka
T: +386 5 611 75 60

Laura Šušteršič Zorn
samostojna svetovalka 
T: +386 5 611 75 23
(Odsotna zaradi starševskega dopusta.)

 

Projektna pisarna
E-naslov: projektna.pisarna@upr.si

Kristina Maršič
vodja
T: +386 5 611 75 06

Marta Alberti
samostojna svetovalka 
T: +386 5 611 75 41

Barbara Bradaš Premrl
samostojna svetovalka 
T: +386 5 611 75 49
(Trenutno opravlja delo na članici UP IAM.)