ENG
 

Sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2018/2019 / Co- funding tuition fees in doctoral studies for 2018/2019

print

Univerza na Primorskem objavlja razpis za sofinanciranje doktorskega študija v letu 2018/2019. Rok za oddajo vlog je ne glede na način oddaje vloge do 4.10.2018 do 14. ure. Besedilo razpisa in obrazec za prijavo sta dostopna na spodnjih povezavah.

University of Primorska has published the Public Call for co-funding tuition fees in doctoral studies at the University of Primorska for accademic year 2018/2019. The deadline for submission of applications is 4th October 2018 until 2 p.m.

Besedilo javnega razpisa

Vloga na javni razpis

Application Form

Dodatne informacije o razpisu lahko  zainteresirani  kandidati dobijo vsak dan med 9. in 12. uro na telefonski številki 05 6117 523 ali na elektronskem naslovu szrrd@upr.si.

For further information, please, do not hesitate to contact us by phone 05 6117 523 or by e-mail adress: szrrd@upr.si.

Merila in pogoji za sofinanciranje doktorskega študija študentom Univerze na Primorskem Univerista' del Litorale.

Criteria for the selection of candidates for co-funding tuition fees in doctoral studies at the University of Primorska