ENG
 

Sofinanciranje doktorskega študija

print

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016 Univerza na Primorskem Università del Litorale

Obrazci za izvajanje pogodbe o sofinanciranju

V skladu s pogodbo o sofinanciranju doktorskega študija izbrani kandidati predložijo univerzi zahtevek z dokazili v 30 dneh po nastanku stroška in najkasneje do 1. septembra za izplačila v tekočem proračunskem letu za upravičene stroške šolnine. Zahtevek z obveznimi dokazili se pošlje na naslov: Univerza na Primorskem, Sektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, Titov trg 4, 6000 Koper.

Priloga 1: Zahtevek udeleženca za izplačilo

 

Po izpolnjenih pogodbenih obveznostih kandidat odda poročilo o izpolnitvi predmeta pogodbe. Poročilo z obveznimi dokazili se pošlje na naslov: Univerza na Primorskem, Sektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, Titov trg 4, 6000 Koper.

Priloga 2: Poročilo udeleženca o izpolnitvi predmeta pogodbe z izjavo mentorja

 

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016 Univerza na Primorskem Università del Litorale - ZAKLJUČEN

 

Zaključek sofinanciranja doktorskega študija v okviru operacije »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov«

Predstavitev operacije "Inovativna shema"

Seznam doktorskih disertacij, ki so nastale v okviru operacije »Inovativna shema«