ENG
 

Štipendijski sklad UP

print

Štipendijski Sklad Univerze na Primorskem upravlja z namenskim premoženjem, ki so ga v ta sklad prispevali vlagatelji. Sklad temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem, občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP. Cilj sklada je hkrati tudi vzpodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskih uspehom.

Sklad pridobiva sredstva za izpolnjevanje svojega namena iz državnih, občinskih, podjetniških in drugih virov. Štipendijski sklad UP ni pravna oseba, ampak zbir sredstev, ki se stekajo na poseben podračun Univerze na Primorskem in s katerimi upravlja organ upravljanja, ustanovljen po tem pravilniku. Lastnica sredstev sklada je Univerza na Primorskem kot nosilka tega sklada.

Besedilo Javnega poziva delodajalskim organizacijam za vključitev v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem za študijsko leto 2016-2017 je dostopno tukaj:

Pravilnik Stipendijskega sklada UP.pdf