ENG
 

Nadaljevanje izobraževanja

print

Informacije o tem, katere podiplomske študijske programe za pridobitev izobrazbe bo Univerza na Primorskem razpisala v prihodnjem študijskem letu, najdete v razpisu za vpis.

Opise študijskih programov, ki se izvajajo v tekočem študijskem letu najdete na naslednjih povezavah:

Pridobivanje dodatnih kompetenc povečuje možnosti zaposlitve, zato si oglejte ponudbo vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem!