ENG
 

Ponudba vseživljenjskega učenja

print

Vseživljenjsko učenje je dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja, bodisi formalno, bodisi neformalno ter naključno ali priložnostno učenje. Univerza s svojimi članicami ponuja široko paleto možnosti vseživljenjskega učenja. Preko različnih programov strokovnega usposabljanja in delov študijskih programov, poletnih šol, izobraževanj, seminarjev, tečajev, delavnic in drugih dejavnosti nudi možnost pridobivanja dodatnih znanj in spretnosti različnim skupinam deležnikov.

Pri ponudbi vseživljenjskega učenja univerza sodeluje tudi s sorodnimi organizacijami in z gospodarstvom iz lokalnega okolja in širše.

V nadaljevanju najdete novi Katalog za leto 2016!

Katalog vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem 2014/2015.

Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem 2013/2014.

Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem 2012/2013.