ENG
 

Razpis za vpis v študijske programe

print

UNIVERZA NA PRIMORSKEM na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu RS, Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in pridobljenega soglasja Vlade RS dne 22. 3. 2018 objavlja

RAZPIS ZA VPIS V

MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE IN DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 3. STOPNJE

V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

 

* * * * *

POSTOPKI ZA PRIJAVO ZA VPIS

V SKUPNEM UVODNEM DELU (za: MAG, za: DOKT) razpisa za vpis so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije, povezane s prijavo na razpis.

NAVODILA za oddajo prijave za vpis preko elektronske vloge eVŠ - spletna stran: http://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo

* * * * *

PRIJAVE ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 SO ZAKLJUČENE!

 

Zaradi lažje preglednosti so celotna besedila razpisov za vpis v nadaljevanju objavljena ločeno za posamezno članico Univerze na Primorskem.

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ): MAG, DOKT

Fakulteta za management (UP FM): MAG, DOKT

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT): MAG, DOKT

Pedagoška fakulteta (UP PEF): MAG, DOKT

Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica): MAG, DOKT

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ): MAG, DOKT

* * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

ARHIV razpisov za vpis Univerze na Primorskem v podiplomski študij

  • v študijskem letu 2017/2018 (MAG, DOKT)

  • v študijskem letu 2016/2017 (MAG, DOKT)

  • v študijskem letu 2015/2016 (MAG, DOKT)

* * * * * * * * * * * * * * *

 

RAZPIS ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V DODIPLOMSKE študijske programe 1. stopnje je objavljen na spletnih straneh Visokošolske prijavno-informacijske službe UP (VPIS UP).