ENG
 

Razpis za vpis v študijske programe

print

UNIVERZA NA PRIMORSKEM na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu RS, Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in pridobljenega soglasja Vlade RS dne 22. 3. 2018 objavlja

RAZPIS ZA VPIS V

MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE IN DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 3. STOPNJE

V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

 

* * * * *

POSTOPKI ZA PRIJAVO ZA VPIS

V SKUPNEM UVODNEM DELU (za: MAG, za: DOKT) razpisa za vpis so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije, povezane s prijavo na razpis.

NAVODILA za oddajo prijave za vpis preko elektronske vloge eVŠ - spletna stran: http://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo

* * * * *

PRVI PRIJAVNI ROK za slovenske državljane in državljane držav EU

PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS se prične 9. aprila 2018 in traja do vključno 31. avgusta 2018.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/

V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi prijavni rok, ki bo potekal od 14. septembra 2018 do vključno 19. septembra 2018. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na spletnih straneh članic UP. Prav tako bo na spletni strani članic UP po zaključku drugega prijavnega roka objavljena informacija o odprtju morebitnega tretjega prijavnega roka.

PRVI PRIJAVNI ROK za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)

PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS se prične 9. aprila 2018 in traja do vključno 27. junija 2018.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/

V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi prijavni rok, ki bo potekal od 16. julija 2018 do vključno 31. avgusta 2018. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na spletnih straneh članic UP. Prav tako bodo na spletni strani članic UP po zaključku drugega prijavnega roka objavljena informacija o odprtju morebitnega tretjega prijavnega roka.

* * * * *

Zaradi lažje preglednosti so razpisi za vpis v nadaljevanju objavljeni tudi ločeno za posamezno članico Univerze na Primorskem.

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ): MAG, DOKT

Fakulteta za management (UP FM): MAG, DOKT

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT): MAG, DOKT

Pedagoška fakulteta (UP PEF): MAG, DOKT

Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica): MAG, DOKT

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ): MAG, DOKT

* * * * * * * * * * * * * * *

ARHIV razpisov za vpis Univerze na Primorskem v podiplomski študij

  • v študijskem letu 2017/2018 (MAG, DOKT)

  • v študijskem letu 2016/2017 (MAG, DOKT)

  • v študijskem letu 2015/2016 (MAG, DOKT)

* * * * * * * * * * * * * * *

 

RAZPIS ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V DODIPLOMSKE študijske programe 1. stopnje je objavljen na spletnih straneh Visokošolske prijavno-informacijske službe UP (VPIS UP).