ENG
 

Razpis za vpis v študijske programe

print

RAZPIS ZA VPIS v DODIPLOMSKE študijske programe 1. stopnje Univerze na Primorskem v študijskem letu 2016/2017 je objavljen na spletni strani VPIS UP.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

RAZPIS ZA VPIS  V PODIPLOMSKE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE IN DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017:

pregled razpisanih vpisnih mest po posameznih magistrskih študijskih programih 2. stopnje

pregled razpisanih vpisnih mest po posameznih doktorskih študijskih programih 3. stopnje

 

Prijave na razpis za vpis niso več možne!

Drugi prijavni rok je na magistrskih študijskih programih 2. stopnje potekal od 19. septembra 2016 do vključno 22. septembra 2016, na doktorskih študijskih programih 3. stopnje pa od 23. septembra 2016 do vključno 28. septembra 2016.

 

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ.

V nadaljevanju so objavljeni razpisi za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje (MAG) in doktorske študijske programe 3. stopnje (DOKT) po posameznih fakultetah (članicah UP): 

Fakulteta za grajeno okolje (UP FGO): MAG

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ): MAG, DOKT

Fakulteta za management (UP FM): MAG, DOKT

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT): MAG, DOKT

Pedagoška fakulteta (UP PEF): MAG, DOKT

Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica): MAG, DOKT

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ): MAG