ENG
 

Razpis za vpis v študijske programe

print

UNIVERZA NA PRIMORSKEM na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu RS, Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in pridobljenega soglasja Vlade RS dne 28. 3. 2019 objavlja

RAZPIS ZA VPIS

V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE IN DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 3. STOPNJE

V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

 

magistrski študijski programi 2. stopnje: RAZPIS in pregled razpisanih vpisnih mest

doktorski študijski programi 3. stopnje: RAZPIS in pregled razpisanih vpisnih mest

 

POSTOPKI PRIJAVE

  • V SKUPNEM UVODNEM DELU (za: MAG, za: DOKT) razpisa za vpis so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis.

  • Prijavo za vpis v podiplomske študijske programe up kandidat odda elektronsko na spletnem portalu eVŠ v času odprtih prijavnih rokov (NAVODILA za oddajo prijave za vpis).

 

PRVI PRIJAVNI ROK za slovenske državljane in državljane držav EU

PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS se prične v ponedeljek, 8. aprila 2019 in traja do vključno četrtka, 29. avgusta 2019. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/

V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi prijavni rok, ki bo potekal od 13. septembra 2019 do vključno 18. septembra 2019. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na spletnih straneh fakultet. Prav tako bo na spletni strani fakultet po zaključku drugega prijavnega roka objavljena informacija o odprtju morebitnega tretjega prijavnega roka.

 

PRVI PRIJAVNI ROK za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)

PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS se prične v ponedeljek, 8. aprila 2019 in traja do vključno ponedeljka, 1. julija 2019. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/

V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi prijavni rok, ki bo potekal od 17. julija 2019, do vključno 29. avgusta 2019. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na spletnih straneh fakultet. Prav tako bodo na spletni strani fakultet po zaključku drugega prijavnega roka objavljena informacija o odprtju morebitnega tretjega prijavnega roka.

 

Datumi informativnih dni za podiplomski študij so objavljeni na spletnih straneh članic UP.

 

Zaradi lažje preglednosti so razpisi za vpis v nadaljevanju objavljeni tudi ločeno za posamezno članico Univerze na Primorskem.

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ): MAG, DOKT

Fakulteta za management (UP FM): MAG, DOKT

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT): MAG, DOKT

Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica): MAG, DOKT

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ): MAG, DOKT

Pedagoška fakulteta (UP PEF): MAG, DOKT

 

* * * * * * * * * * * * * * *

ARHIV razpisov za vpis Univerze na Primorskem v podiplomski študij

 

* * * * * * * * * * * * * * *

RAZPIS ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 1. STOPNJE je objavljen na spletnih straneh Visokošolske prijavno-informacijske službe UP (VPIS UP).