ENG
 

Razpis za vpis v študijske programe

print

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu RS, Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in pridobljenega soglasja Vlade RS

dne 10. 3. 2017 objavlja

RAZPIS ZA VPIS  V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE IN DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 3. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

* * * * * * * * RAZPIS JE ZAKLJUČEN * * * * * * * *

V skupnem uvodnem delu (za: MAG, za: DOKT) razpisa za vpis so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis.

 

OBVESTILO: Magistrski študijski program 2. stopnje Trajnostno grajeno okolje (MAGse s študijskim letom 2017/2018 prenese na UP FAMNIT, kjer se bo tudi izvajal. Kandidati lahko informacije glede študijskega programa pridobijo v referatu UP FAMNIT.

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ): MAG, DOKT

Fakulteta za management (UP FM): MAG, DOKT

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT): MAG, DOKT

Pedagoška fakulteta (UP PEF): MAG, DOKT

Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica): MAG, DOKT

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ): MAG, DOKT

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *

RAZPIS ZA VPIS v DODIPLOMSKE študijske programe 1. stopnje Univerze na Primorskem v študijskem letu 2017/2018 je objavljen na spletni strani Visokošolske prijavno-informacijske službe UP (VPIS UP).