ENG
 

Razpis za vpis v študijske programe

print

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu RS, Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in pridobljenega soglasja Vlade RS

dne 10. 3. 2017 objavlja

RAZPIS ZA VPIS  V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE IN DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 3. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

 

PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS se prične 10. aprila 2017 in traja do vključno 1. septembra 2017. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

V primeru, da bodo na posameznih študijskih programih po preteku prvega prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko članice UP razpišejo DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do vključno 20. septembra 2017. Informacija o tem in razpoložljiva vpisna mesta za morebitni drugi prijavni rok bodo objavljena na spletnih straneh fakultet v začetku meseca septembra.

  • V skupnem uvodnem delu (za: MAG, za: DOKT) razpisa za vpis so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis.
  • NAVODILA za oddajo prijave za vpis preko elektronske vloge eVŠ

 

Zaradi lažje preglednosti sta razpisa za vpis Univerze na Primorskem v nadaljevanju objavljena ločeno po članicah.

Fakulteta za grajeno okolje (UP FGO): MAG

OBVESTILO: Magistrski študijski program 2. stopnje Trajnostno grajeno okolje se s študijskim letom 2017/2018 prenese na UP FAMNIT, kjer se bo tudi izvajal. Kandidati lahko informacije glede študijskega programa pridobijo v referatu UP FAMNIT.

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ): MAG, DOKT

Fakulteta za management (UP FM): MAG, DOKT

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT): MAG, DOKT

Pedagoška fakulteta (UP PEF): MAG, DOKT

Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica): MAG, DOKT

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ): MAG, DOKT

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *

RAZPIS ZA VPIS v DODIPLOMSKE študijske programe 1. stopnje Univerze na Primorskem v študijskem letu 2017/2018 je objavljen na spletni strani Visokošolske prijavno-informacijske službe UP (VPIS UP).