ENG
 

Študijski programi Univerze na Primorskem:

print

 

  • pokrivajo široko paleto študijskih področij: humanistiko, izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, družbene, poslovne, upravne in pravne vede, vede o živi naravi, matematiko in statistiko, računalništvo, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, turizem ter zdravstvo;
  • so sodobno zasnovani in omogočajo stopenjsko nadgrajevanje znanj na izbranem študijskem področju vse do doktorskega študija;
  • so mednarodno primerljivi;
  • v okviru izbirnosti omogočajo študentom, da del svojega predmetnika izbirajo po lastnih interesih;
  • so prek praktičnega usposabljanja tesno povezani s prakso in z bodočimi zaposlovalci diplomantov;
  • se prilagajajo potrebam gospodarstva.

 

PREGLED umestitve študijskih programov UP v Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK)