ENG
 

Dodiplomski študijski programi 1. stopnje

print

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Dvopredmetni študijski programi:

Fakulteta za management (UP FM)

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT)

  • študijski program Aplikativna kineziologija (UNI/3L) se s študijskim letom 2017/2018 prenese in izvaja na UP FVZ

Pedagoška fakulteta (UP PEF)

Fakulteta za turistične študije - Turistica (UP FTŠ Turistica)

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)