ENG
 

Magistrski študijski programi 2. stopnje

print

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

pedagoški študijski programi:

Fakulteta za management (UP FM)

INTERDISCIPLINARNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT)

Pedagoška fakulteta (UP PEF)

Fakulteta za turistične študije - Turistica (UP FTŠ Turistica)

INTERDISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)