ENG
 

Doktorski študijski programi 3. stopnje

print

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Fakulteta za management (UP FM)

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT)

  • študijski program Aplikativna kineziologija se s študijskim letom 2017/2018 prenese in izvaja na UP FVZ

Pedagoška fakulteta (UP PEF)

Fakulteta za turistične študije - Turistica (UP FTŠ Turistica)

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)

  • Aplikativna kineziologija (3-letni) NOVOST!! S študijskim letom 2017/2018 se študijski program prenese in izvaja na UP FVZ