ENG
 

novice-vpis

2019 2018 2017 2016 2015 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Usposabljanje je namenjeno tutorjem (učitelji in študenti), ter ostalim zaposlenim (visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter strokovnim delavcem) na Univerzi na Primorskem, ki se pri svojem delu srečujejo s tujimi študenti.