ENG
 

novice-vpis

2018 2017 2016 2015 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Objavljamo Rokovnik prijavno-sprejemnih postopkov v študijskem letu 2017/2018 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih - prvi in drugi prijavni rok.

petek, 30. september 2016

Prosta mesta za 3. prijavni rok za slovenske državljane in državljane držav EU

Objavljena so prosta mesta za prijave v 3. roku za Slovence in državljane držav članic EU

Tretji prijavni rok bo potekal od 1. 10. do 3. 10. 2016. Prijava za vpis  se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.
V 3. prijavnem roku lahko prijavo oddajo:

  • kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbrnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov;
  • kandidati, sprejeti v prvem ali drugem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal;
  • študentke, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili in
  • diplomanti višjih strokovnih šol, ki na dodiplomskih študijkih programin in enovitih magistrskih študijskih programih druge stopnje še niso bili vpisani oziroma se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov, če so oddali prvo ali drugo prijavo.
četrtek, 29. september 2016

Prosta mesta za tujce v tretjem prijavnem roku za vpis na dodiplomski študij na UP

VPIS UP objavlja prosta mesta za tujce (državljane držav, ki niso članice EU in za Slovence brez slovenskega državljanstva)

OBJAVLJAMO PROSTA MESTA V 2. PRIJAVNEM ROKU:

 

2. prijavni rok je odprt:

- na magistrskih študijskih programih 2. stopnje: od 19. septembra 2016 do vključno 22. septembra 2016,

- na doktorskih študijskih programih 3. stopnje: od 23. septembra 2016 do vključno 28. septembra 2016.

Kandidati se na razpis za vpis prijavijo preko spletne aplikacije eVŠ.

  • V skupnem uvodnem delu (za: MAG, za: DOKT) razpisa za vpis so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis.
  • NAVODILA za izpolnjevanje prijave za vpis preko eVŠ

V nadaljevanju so objavljeni celotni razpisi za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje (MAG) in doktorske študijske programe 3. stopnje (DOKT) po posameznih fakultetah (članicah UP), ki razpisujejo prosta mesta v 2. prijavnem roku: 

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ): MAG, DOKT

Fakulteta za management (UP FM): MAG, DOKT

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT): MAG, DOKT

Pedagoška fakulteta (UP PEF): MAG, DOKT

Koper, 9. maj 2016 – Univerza na Primorskem je objavila razpis za vpis v podiplomski študij v letu 2016/2017. Skupno število razpisanih mest je 1.550, od tega na drugi stopnji 1.030 za redni in 400 za izredni študij, na tretji stopnji pa 120 prostih mest. Od danes dalje lahko kandidati, ki se želijo vpisati na podiplomski študij na Univerzi na Primorskem v prihodnjem študijskem letu, svojo prijavo oddajo v elektronski obliki preko spletne aplikacije eVŠ. Na vseh fakultetah in pridruženi članici Univerze na Primorskem je rok za oddajo prijav 15. september 2016, z izjemo Fakultete za management Univerze na Primorskem, kjer je prijavni rok razdeljen v dve obdobji.
Vlada RS je danes, 20. 4. 2016, sprejela sklep o omejitvi vpisa. Spodaj prilagamo sklep vlade v .pdf obliki in seznam študijskih programov z omejitvijo vpisa v študijskem letu 2016/2017.
Informativni dnevi za vpis v dodiplomski študij 2016/17 bodo potekali v petek, 12. februarja, ob 10. in 15. uri in v soboto, 13. februarja, ob 10. uri, na sedežih članic UP.
V skladu s tretjim odstavkom (novega) Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/16 dne 21. 1. 2016, je ministrica sprejela Sklep o pravilih za pretvorbo ocen srednješolske izobrazbe pri izračunu točk ob omejitvi vpisa.
Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem objavlja Analizo prijave in vpisa na UP v študijskem letu 2015/16.
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav, ki niso članice Evropske unije, se lahko za študij na študijskih programih Univerze na Primorskem prijavijo v treh razpisanih rokih.