ENG
 

OBJAVA PROSTIH VPISNIH MEST ZA 2. PRIJAVNI ROK za vpis v študijske programe Univerze na Primorskem v študijskem letu 2016/2017

print

Objavljamo prosta vpisna mesta za prijave v 2. prijavnem roku za vpis v študijskem letu 2016/2017. Drugi prijavni rok bo potekal med 22. in 29. avgustom 2016. Kandidati svoje prijave oddajo elektronsko preko spletnega portala eVŠ. V 2. prijavnem roku lahko svoje prijave oddajo tisti, ki niso oddali prve prijave in pa tisti, ki s prvo prijavo niso bili sprejeti v nobenega od želenih študijskih programov.

PROSTA vpisna mesta v drugem prijavnem roku za študijsko leto 2016/2017
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Redni Izredni
Univerzitetni  enopredmetni programi    
Geografija  – UN 23 -
Italijanistika UN 22 -
Medijski študiji UN 21 -
Medkulturno  jezikovno posredovanje – UN 24 -
Slovenistika – UN 19 -
Zgodovina – UN 22 -
Univerzitetni  dvopredmetni programi Redni  Izredni
Antropologija UN 23 -
Arheologija UN 24 -
Geografija UN 22 -
Kulturna dediščina UN 25  
Zgodovina UN 21 -
     
FAKULTETA ZA MANAGEMENT Redni Izredni
Management – UN (izvedba v slovenskem jeziku) 20 -
Management – UN (izvedba v angleškem jeziku) 18 20
Management – VS
- Koper 42 -
- Celje 37 -
- Škofja Loka 15 -
     
FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE  Redni Izredni
Aplikativna kineziologija – UN 2 -
Biodiverziteta – UN 21 -
Bioinformatika – UN 24 -
Biopsihologija – UN 6 -
Matematika  - izvedba v slovenskem jeziku UN 40 -
Matematika  - izvedba v angleškem jeziku UN 25 -
Matematika v ekonomiji in financah – UN 30 -
Računalništvo in informatika – UN 33 -
Sredozemsko kmetijstvo – UN 25 -
     
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE  - TURISTICA Redni Izredni
Turizem – UN              6 -
Kulturni turizem – UN                      27 -
Management turističnih destinacij - VS    
- Ljubljana - 19
Management turističnih podjetij - VS 14 -
       
PEDAGOŠKA FAKULTETA  Redni Izredni
Pedagogika - UN 15 -
Razredni pouk – UN 10 -
Predšolska vzgoja – VS
- Koper / 9
- Ptuj - 29
- Slovenske Konjice - 5
     
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU Redni Izredni
Zdravstvena nega – VS
- Izola 12 36
- Nova Gorica 9 -
Prehransko svetovanje – dietetika - VS 0 5

 

prosta_mesta_drugi_rok_slo_2016_2017_4.pdf