ENG
 

Na Univerzi na Primorskem bo med 1. in 15. avgustom 2015 odprt drugi prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (iz držav, ki niso članice EU). Kandidati lahko oddajo svoje prijave za vse študijske programe Univerze na Primorskem, razen za študijske programe Turiezm (UN) na UP Fakulteti za turistične študije – Turistici, Zdravstvena nega (redni, Izola) na UP Fakulteti zdravstvene nega in Biopsihologija na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, pri katerih so prosta mesta za tujce že zapolnjena.

Prijave lahko oddate preko spletnega postala: http://portal.evs.gov.si/prijava/

 

At the University of Primorska, a second application deadline for Slovenes without Slovene citizenship and foreigners (from non-EU countries) will be opened between 1st and 15th August 2015. Candidates can submit their applications for all study programs of the University of Primorska, except for the Tourism (UN) at UP Faculty of Tourism Studies – Turistica, Nursing Care (regular study, Izola) at UP Faculty of Health Sciences and Biopsychology at UP Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies.

 

Applications can be submitted online: http://portal.evs.gov.si/prijava/