ENG
 

Objavljamo seznam prostih vpisnih mest za drugi prijavni rok za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2017/2018 na Univerzi na Primorskem za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije.


 

V spodnjem dokumentu je dostopen celoten seznam prostih mest za drugi prijavni rok za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2017/2018 : Prosta_mesta_drugi_rok_slo_2017_2018_

 

Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2017.V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 18. 8. 2017.

Prijavo     za     vpis     kandidat     odda     preko     elektronske     vloge     na     spletnem     portalu     eVŠ     http://portal.evs.gov.si/prijava/ .

Kot pravočasna se upošteva:
1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 29. avgusta 2017 in
2. prijava, ki je bila izpolnjena  v  eVŠ do  29.  avgusta  2017,  natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo  v  zadnjem  oddanem  obrazcu v eVŠ, podpisana  in  priporočeno  poslana pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 4. septembra 2017.

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolskim prijavno-informacijskim službam na naslov naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis.

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.

Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

Kandidati, za katere se izbirni postopek prvega roka še ni končal (opravljanje mature v dveh delih, opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v jesenskem roku, kandidati, za katere postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja še ni končan, kandidati, za katere je tako odločeno v pritožbenem postopku), lahko oddajo Drugo prijavo za vpis do 29. avgusta 2017. V primeru, da se bodo uvrstili na enega izmed študijskih programov iz Prve prijave za vpis, se postopek glede njihove prijave v drugem roku ustavi z njegovim pisnim soglasjem.

Razpis za vpis je dostopen na povezavi: http://portal.evs.gov.si/documents/10157/60bff06f-f9e2-4cc1-a013-dab3642232df