ENG
 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu RS, Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in pridobljenega soglasja Vlade RS dne 10. 3. 2017 objavlja

RAZPIS ZA VPIS  V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE IN DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 3. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

Pregled razpisanih vpisnih mest:

 

PRIJAVO NA RAZPIS ZA VPIS na podiplomske študijske programe Univerze na Primorskem kandidati lahko oddajo od 10. aprila 2017 do vključno 1. septembra 2017 preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

NAVODILA za oddajo prijave za vpis preko elektronske vloge eVŠ

V primeru, da bodo na posameznih študijskih programih po preteku prvega prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko članice UP razpišejo DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do vključno 20. septembra 2017. Informacija o tem in razpoložljiva vpisna mesta za morebitni drugi prijavni rok bodo objavljena na spletnih straneh fakultet v začetku meseca septembra.

V skupnem uvodnem delu (za: MAG, za: DOKT) razpisa za vpis so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis.

 

Zaradi lažje preglednosti sta razpisa za vpis Univerze na Primorskem v nadaljevanju objavljena ločeno po članicah.

Fakulteta za grajeno okolje (UP FGO): MAG

OBVESTILO: V postopku je pridružitev UP FGO k UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT). Po končanem postopku se bo magistrski študijski program 2. stopnje Trajnostno grajeno okolje izvajal na UP FAMNIT.

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ): MAG, DOKT

Fakulteta za management (UP FM): MAG, DOKT

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT): MAG, DOKT

Pedagoška fakulteta (UP PEF): MAG, DOKT

Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica): MAG, DOKT

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ): MAG, DOKT

Rok za oddajo prijav za vpis na podiplomske študijske programe 2. in 3. stropnje na Univerzi na Primorskem je v prvem prijavnem roku 1. 9. 2017.