ENG
 

Prijava in vpis

print

 

 

Prijava in vpis za slovenske državljane, državljane članic EU in tuje državljane, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in so po predpisih o dohodnini davčni zavezanci Republike Slovenije.

 

Kandidati za vpis v študijske programe 1. stopnje UP se prijavijo v skladu z vsakoletnim razpisom za vpis v dodiplomske študijske programe, ki izide praviloma konec januarja vsako leto.

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik v 1. in 2. prijavnem roku izvaja Visokošolska prijavno-informacijska služba UP (VPIS UP), prijavo in vpis za 3. prijavni rok pa vodijo članice UP.

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v višje letnike dodiplomskih študijskih programov UP po merilih za prehode vodijo članice UP, ki izvajajo dodiplomske študijske programe.

Prav tako prijavno-sprejemni postopek za vpis v podiplomske študijske programe (2. in 3. stopnja) UP vodijo članice UP, ki izvajajo podiplomske študijske programe. Več informacij dobite na spletnih straneh posamezne članice UP.

     

EVŠ Spletni portal - http://portal.evs.gov.si/

Prijava za vpis se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prošnji, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 
 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi.

Kandidati, ki so pod prvo željo izbrali študijski program, ki ga izvaja Univerza na Primorskem in se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis na naslov:

Visokošolska prijavno-informacijska služba
Univerza na Primorskem
Titov trg 4
SI - 6000 Koper

 

TEHNIČNA POMOČ

Za vsebinsko pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis in tehnično pomoč (digitalna potrdila in elektronski podpis) pokličite 080 2002 (pon. do pet. 8:00 - 22:00 med delavniki) ali pošljite vprašanje na ekc@gov.si.

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE

* Video predstavitve lahko odprete v Windows Media Player.  

Vstop v spletni portal eVŠ  (prijava za vpis): 

z uporabniškim imenom in geslom: 

 • prvi vstop - registracija (pdf) (video*),
 • ponovni vstop - seznam aktivnih prijav (pdf),

z digitalnim potrdilom: 

 • prvi vstop - namestitev podpisne komponente in prijava digitalnega potrdila (video*),
 • ponovni vstop - seznam aktivnih prijav (pdf).

 

MOBILNA APLIKACIJA eVŠ

Na voljo je mobilna aplikacija "eVŠ" s podatki o visokem šolstvu v Sloveniji.

 • Aplikacijo za mobilne telefone in tablice lahko brezplačno naložijo v trgovinah (v iskalnik vtipkajte eVŠ):
  -        "App store" (https://itunes.apple.com/SI/app/id965151648?mt=8)
  -        "Google play" (https://play.google.com/store/apps/details?id=si.tovarnaidej.evs)

  Uporabniku mobilna aplikacija omogoča:
  • iskanje po uradnih podatkih o visokošolskih zavodih (to so univerze, fakultete, visoke strokovne šole, akademije) in študijskih programih;
  • v rubriki »Kaj je dobro vedeti?« pregled pomembnejše informacije glede statusa študenta, financiranja študija, štipendij, subvencionirane študentske prehrane, bivanja in prevozov, zdravstvenega zavarovanja, vrednotenja in priznavanja izobraževanja ter študentskega dela;
  • v rubriki »Kako se prijavim za vpis« pregled informacij glede oddaje prijave za vpis v visoko šolstvo preko spletnega portala eVŠ;
  • načrtovanje informativnega dne – uporabnik si lahko izriše pot in oceni okvirni čas do izbranega visokošolskega zavoda glede na trenutno lokacijo, ki jo zazna GPS sistem, posamezniku pa prikažejo tudi ostali visokošolski zavodi v bližini;
  • naročanje na opomnik za oddajo prijave za vpis na izbrani prijavni rok ali druge roke v rubriki »Pomembni datumi«;
  • iskanje lokalov s študentsko prehrano in pregledovanje njihove ponudbe v rubriki »Študentska prehrana«.