ENG
 

Prijava in vpis za tuje državljane

print

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje Univerze na Primorskem vodi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem (VPIS UP).

Prijavno-sprejemne postopke za vpis v študijske programe 2. in 3. stopnje Univerze na Primorskem vodijo službe članic UP.

 

Prijava za vpis v študijskem letu 2019/2020 se odda v času prijavnih rokov preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prošnji, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi.

 

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis na naslov:

Visokošolska prijavno-informacijska služba
Univerza na Primorskem
Titov trg 4
SI - 6000 Koper