ENG
 

Vpis v študijske programe 3. stopnje

print

Prijavno-sprejemne postopke za vpis v študijske programe 3. stopnje Univerze na Primorskem vodijo službe članic UP.

 

FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE (UP FHŠ)

Titov trg 5, 6000 Koper
Telefon: +386(0)5 663 77 41
E-naslov: referat@fhs.upr.si
Spletni naslov: www.fhs.upr.si
   

 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM)

Cankarjeva 5, 6000 Koper
Telefon: +386(0)5 610 20 15
E-naslov: referat@fm-kp.si
Spletni naslov: www.fm-kp.si
   
 

FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UP FAMNIT)

Glagoljaška 8, 6000 Koper
Telefon: +386(0)5 611 75 75
E-naslov: referat@famnit.upr.si
Spletni naslov: www.famnit.upr.si

   
 

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA (UP FTŠ TURISTICA)

Obala 11a, 6320 Portorož
Telefon redni študij: +386(0)5 617-70-28
E-naslov: referat.redni@turistica.si
Telefon izredni študij: +386(0)5 617-70-27
E-naslov: referat.izredni@turistica.si
Spletni naslov: www.turistica.si/

   
 

PEDAGOŠKA FAKULTETA (UP PEF)

Cankarjeva 5, 6000 Koper
Telefon redni študij: +386(0)5 663 12 76
Telefon izredni študij: +386(0)5 663 12 70
Telefon podiplomski študij: +386(0)5 663 12 71
E-naslov: referat@pef.upr.si
Spletni naslov: www.pef.upr.si/

   
 

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU (UP FVZ)

Polje 42, 6310 Izola, Slovenija
Telefon: +386(0)5 662 64 61
E-naslov: referat@fvz.upr.si
Spletni naslov: www.fvz.upr.si/