ENG
 

RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 1. stopnje v študijskem letu 2018/2019

print

 

RAZPIS ZA VPIS PO POGLAVJIH:

Skupni, uvodni del (skupne določbe)

Posebni del razpisa

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

 - vpisna mesta za vpis v višji letnik

 - vpisna mesta za tujce

 - vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante

Fakulteta za humanistične študije

Fakulteta za managament

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Fakulteta za turistične študije - Turistica

Fakulteta za vede o zdravju

Pedagoška fakulteta

 

ROKOVNIK-2018-19_f.pdf