ENG
 
print

 

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)  

Titov trg 5, 6000 Koper

Dekanja: prof. dr. Irena Lazar

Telefon: 05 663 77 40

Fax: 05 663 77 42

E-naslov: info@fhs.upr.si

Spletni naslov: www.fhs.upr.si

 

Fakulteta za management (UP FM)

Cankarjeva 5, 6000 Koper

Dekan: prof. dr. Matjaž Novak

Telefon: 05 610 20 00

Fax: 05 610 20 15

E-naslov: info@fm-kp.si

Spletni naslov: www.fm-kp.si

 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT)

Glagoljaška 8, 6000 Koper

Dekanja: izr. prof. dr. Klavdija Kutnar

Telefon: 05 611 75 70

Fax: 05 611 75 71

E-naslov: info@famnit.upr.si

Spletni naslov: www.famnit.upr.si

 

Pedagoška fakulteta (UP PEF)

Cankarjeva 5, 6000 Koper

Dekanja: prof. dr. Mara Cotič

Telefon: 05 663 12 60

Fax: 05 663 12 68

E-naslov: info@pef.upr.si

Spletni naslov: www.pef.upr.si

 

Fakulteta za turistične študije - Turistica (UP FTŠ Turistica)

Obala 11a, 6320 Portorož

Dekan: izr. prof. dr. Janez Mekinc

Telefon: 05 617 70 00

Fax: 05 617 70 20

E-naslov: info@turistica.upr.si

Spletni naslov: www.turistica.si

 

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)

Polje 42, 6310 Izola

Dekan: izr. prof. dr. Nejc Šarabon

Telefon: 05 662 64 60

Fax: 05 662 64 80

E-naslov: info@fvz.upr.si

Spletni naslov: www.fvz.upr.si

 

Inštitut Andrej Marušič (UP IAM)

Muzejski trg 2, p.p. 720, 6000 Koper

Direktor: izr. prof. dr. Vito Vitrih

Telefon: 05 611 75 91

Fax: 05 611 75 92

E-naslov: info@iam.upr.si

Spletni naslov: www.iam.upr.si

 

Študentski domovi (UP ŠD)

Ankaranska 7, 6000 Koper

Direktor: Viljem Tisnikar

Telefon: 05 611 75 07

Fax: 05 611 75 31

E-naslov: studentski.domovi@upr.si

Spletni naslov: www.sd.upr.si

 

Univerzitetna knjižnica (UP UK)

Titov trg 5, 6000 Koper

Direktor: Viljem Leban

Telefon: 05 611 75 66

Fax: 05 611 75 30

E-naslov: info@uk.upr.si

Spletni naslov: star.www.upr.si/index.php?page=static&item=141

 

Pridružena članica Fakulteta za dizajn, Ljubljana

Vojkova 63, 1000 Ljubljana

Telefon: 05 923 50 00

Fax: 05 923 50 12

E-naslov: dekanat@vsd.si

Spletni naslov: www.vsd.si

 

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran

Direktor: Radoslav Marčan, dr. med., specialist ortoped

Telefon: 05 66 96 100

Fax: 05 65 27 185

E-naslov: info@ob-valdoltra.si

Spletni naslov: www.ob-valdoltra.si/