ENG
 

Kadrovski razpisi

print

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za samostojnega strokovnega delavca VII/2 v Kadrovsko pravni službi na Univerzi na Primorskem (J017101)

Besedilo razpisa

Objava razpisa: 12. junij 2019

Rok prijave: 21 dni od dneva objave (3. julij 2019)

Prijave pošljite na e-naslov: nika.bibica@upr.si 

Več informacij: Nika Bibica, tel. 05/611-7525

 top

ARHIV PRETEKLIH RAZPISOVtop

Javni razpis za samostojnega strokovnega delavca VII/2 (I) v službi za raziskovalno in razvojno dejavnost na Univerzi na Primorskem. 

Besedilo razpisa

Javni razpis za strokovnega delavca V - Finančni knjigovodja v Službi za računovodstvo in finance na Univerzi na Primorskem. 
Besedilo razpisa

Javni razpis za računovodjo VI v Službi za računovodstvo in finance na Univerzi na Primorskem. 
Besedilo razpisa

Javni razpis za računovodjo VII/1 v Službi za računovodstvo in finance na Univerzi na Primorskem. 
Besedilo razpisa

Javni razpis za samostojnega strokovnega delavca VII/2 (I) v službi za raziskovalno in razvojno dejavnost na Univerzi na Primorskem. 
Besedilo razpisa

Javni razpis za predstojnika organizacijske enote VII/2 v službi za računovodstvo in finance
Besedilo razpisa

Javni razpis za pomočnika organizacijske enote VII/2 v službi za računovodstvo in finance
Besedilo razpisa

Javni razpis za imenovanje direktorja Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem (UP UK)
Članica univerze: UP UK
Rok oddaje prijave na javni razpis je določen v skladu z javno objavo na Zavoru RS za zaposlovanje.
Besedilo razpisa

Razpis za novo delovno mesto: DO19001 visokošolski učitelj – izredni profesor za področje Didaktika matematike
Članica univerze: UP PEF
Besedilo razpisa