ENG
 

Kadrovski razpisi

print

AKTUALNI RAZPISI

 

Javni razpis za strokovnega delavca VII/2 (III) v Centru za prenos znanja (J017104)

Besedilo razpisa

Objava razpisa: 10. julij 2019

Rok prijave: 3 dni od dneva objave (13. julij 2019)

Prijave pošljite na e-naslov: nika.bibica@upr.si 

Več informacij: Nika Bibica, tel. 05/611-7525

 

 

 top

ARHIV PRETEKLIH RAZPISOVtop

 

Javni razpis za samostojnega svetovalca VII/2 I v Službi za posebne zadeve na Univerzi na Primorskem (J017108)
Besedilo razpisa

Javni razpis za samostojnega strokovnega delavca VII/2 v Kadrovsko pravni službi na Univerzi na Primorskem (J017101)
Besedilo razpisa

Javni razpis za samostojnega strokovnega delavca VII/2 (I) v službi za raziskovalno in razvojno dejavnost na Univerzi na Primorskem. 
Besedilo razpisa

Javni razpis za strokovnega delavca V - Finančni knjigovodja v Službi za računovodstvo in finance na Univerzi na Primorskem. 
Besedilo razpisa

Javni razpis za računovodjo VI v Službi za računovodstvo in finance na Univerzi na Primorskem. 
Besedilo razpisa

Javni razpis za računovodjo VII/1 v Službi za računovodstvo in finance na Univerzi na Primorskem. 
Besedilo razpisa

Javni razpis za samostojnega strokovnega delavca VII/2 (I) v službi za raziskovalno in razvojno dejavnost na Univerzi na Primorskem. 
Besedilo razpisa

Javni razpis za predstojnika organizacijske enote VII/2 v službi za računovodstvo in finance
Besedilo razpisa

Javni razpis za pomočnika organizacijske enote VII/2 v službi za računovodstvo in finance
Besedilo razpisa

Javni razpis za imenovanje direktorja Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem (UP UK)
Članica univerze: UP UK
Rok oddaje prijave na javni razpis je določen v skladu z javno objavo na Zavoru RS za zaposlovanje.
Besedilo razpisa

Razpis za novo delovno mesto: DO19001 visokošolski učitelj – izredni profesor za področje Didaktika matematike
Članica univerze: UP PEF
Besedilo razpisa