ENG
 

Razpisi za investicijie

print

Razpis za obnovo in sanacijo nekdanje Srednje tehnične šole v Kopru za potrebe UP FM s pripadajočo telovadnico

Projektna dokumentacija za investicijski projekt:
»OBNOVA IN SANACIJA NEKDANJE STŠ V KOPRU ZA POTREBE UP FM S PRIPADAJOČO TELOVADNICO«.

Dokumentacija, usklajena s popravki (objavljeno dne 7. 12. 2018)

 1. FM-PEF_ 2 Lokacijski prikazi načrta arhitekture
 2. FM-PEF_3 Obstoječe Tehnični prikaz načrta arhitekture
 3. FM-PEF_4 Rušitve Tehnični prikaz načrta arhitekture
 4. FM-PEF_5 Novo Tehnični prikaz načrta arhitekture
 5. FM-PEF_6 SHEME TLAKOV Tehnični prikaz načrta arhitekture
 6. FM-PEF_7.1 SHEME FASAD Tehnični prikaz načrta arhitekture 
 7. FM-PEF_7.2 DETAJLI - FASADA STREHA Tehnični prikaz načrta arhitekture
 8. FM-PEF_7.3 DETAJLI - NOTRANJI Tehnični prikaz načrta arhitekture
 9. FM-PEF_7.4 SHEME NOTRANJA OKNA IN VRATA Tehnični prikaz
 10. FM-PEF_7.5 NOTRANJI POGLEDI Tehnični prikaz načrta arhitekture
 11. FM-PEF_1_TELOVADNICA_SITUACIJA
 12. FM-PEF_2_TELOVADNICA_OBSTOJEČE STANJE
 13. FM-PEF_3_TELOVADNICA_REKONSTRUKCIJA
 14. FM-PEF_4_TELOVADNICA_NAČRT SPUŠČENEGA STROPA
 15. FM-PEF_5_TELOVADNICA_SHEME OKEN IN VRAT
 16. FM-PEF_STROJNE OGREVANJE_PROJEKT_TELOVADNICA
 17. FM-PEF_STROJNE PREZRAČEVANJE_PROJEKT_FAKULTETA
 18. FM-PEF_STROJNE VODA_PROJEKT_FAKULTETA
 19. FM-PEF_STROJNE VODA_PROJEKT_TELOVADNICA
 20. FM-PEF_STROJNE OGREVANJE_PROJEKT_FAKULTETA
 21. FM-PEF_ELEKTRO_PROJEKT_FAKULTETA
 22. FM-KP_ELEKTRO_PROJEKT_TELOVADNICA
 23. VZOREC PERFORIRANE PLOČEVINE
 24. PZI_TEHNIČNO POROČILO
 25. NAVODILA ZA UPORABO INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPORABO FUNKCIONALNOSTI ELEKTRONSKE ODDAJE PONUDB E-JN_PONUDNIKI
 26. FM-PEF_DETAJL OPREME_INFO PULT
 27. FM-PEF_DETAJL OPREME_KATEDER
 28. VZOREC PERFORIRANE PLOČEVINE
 29. PREDLOG TIPA ČRK

 

Oznaka naročila je 37910306-01/2019

OBNOVA IN SANACIJA NEKDANJE STŠ V KOPRU ZA POTREBE UP FM S PRIPADAJOČO TELOVADNICO,