ENG
 

Rektorat

print

VODSTVO UNIVERZE NA PRIMORSKEM

 • Rektor
 • Prorektorji
 • Pomočniki rektorja
 • Glavni tajnik

NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE REKTORATA

1. Kabinet rektorja

Kabinet rektorja opravlja predvsem naslednje naloge:

 • Splošno (upravno tehnična in administrativna opravila)

2. Tajništvo

 • Glavna pisarna;
 • Izobraževanje in mednarodna dejavnost (Študentske zadeve, Izobraževalna dejavnost, Mednarodno in univerzitetno sodelovanje);
 • ZRRUD (Znanstveno raziskovalna in razvojna dejavnost; projektna pisarna; sodelovanje z okoljem);
 • Splošni sektor (upravljanje s premoženjem; splošne zadeve; služba za založniško dejavnost);
 • Pravne in kadrovske zadeve (pravna, kadrovska; habilitacije);
 • FRK (računovodstvo; finance; kontroling);
 • Organizacija dela in IP (organizacija dela; informatika; pomoč uporabnikom);

UNIVERZITETNI CENTRI

SAMOSTOJNE SLUŽBE

 • Notranji nadzor;
 • Služba za kakovost;
 • Vpis;
 • Karierni center in služba za VŽU;
 • Javna naročila in nabava;