ENG
 

Koper, 15. maj 2019 - Danes se je v okviru seje Senata Univerze na Primorskem zaposlenim in študentom na Fakulteti za humanistične študije predstavila kandidatka za rektorico UP za mandatno obdobje 2019 - 2023, prof. dr. Klavdija Kutnar, ki je sedaj dekanja na UP FAMNIT. 

Kutnarjeva je predstavila svoj program vodenja univerze, pri čemer je izpostavila raziskovalno in pedagoško odličnost. Ob tem je poudarila nujnost še bolj učinkovitega povezovanja z gospodarstvom, predvsem pa okrepitev prednosti, ki jih ima univerza v primerjavi s preostalimi v Sloveniji: usmeritev na nišna področja znanosti, razširitev Sveta zaupnikov, v katerem so združene gospodarske družbe in lokalna skupnost, ter povečanje Štipendijskega sklada, iz katerega nagrajujemo najboljše študente in študentke z več kot dobrodošlimi štipendijami; nekatere med njimi so tudi kadrovske, saj v dogovoru med štipendistom in vlagateljem v sklad študentu omogočajo tudi zaposlitev po koncu študija.

Po predstavitvi je prof. dr. Klavdija Kutnar odgovorila na postavljena vprašanja, povezana predvsem z raziskovanjem (razdelitivjo raziskovalnih sredstev, izborom znanstvenih področij), delovanjem rektorata, tržno dejavnostjo ipd. Razprava se je zaključila ob 12.30 uri. Več o kandidatki in programu, ki ga je predstavila, si lahko preberete v nadaljevanju. 

 

Sicer pa je volilna komisija zaposlene in študente obvestila o aktivnostih oziroma volilnih opravilih, skladno s sprejetim rokovnikom. Tako bo zaposlenim od danes, 15. maja, od 12. ure, vse do petka, 17. maja 2019, do 12. ure, omogočen vpogled v volilne imenike: 

 • volivcev iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom in visokošolskih sodelavcev in
 • volivcev iz vrst drugih delavcev,

ki imajo na UP sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj četrtinski delovni čas (25% in več).

Vpogled bo možen v Kadrovsko-pravni službi rektorata UP (Nika Bibica).

Predčasne volitve rektorja bodo v ponedeljek, 20. 5. 2019 od 9. do 16. ure, redne volitve rektorja bodo v četrtek, 23. 5. 2019 od 9. do 16. ure.

Na letošnjih volitvah bo tako za predčasne kot redne volitve eno volišče s tremi volilnimi odbori. Volivci iz vrst zaposlenih bodo razporejeni na tri volilne odbore glede na črko njihovega priimka po razporedih v nadaljevanju. Volilni odbori bodo ustrezno označeni.

Na volilnem odboru št. 1 (pritličje palače Armerija, Titov trg 4, Koper) bodo volili:

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci študenti, ki imajo priimek na črko A – J,
 • drugi delavci, ki imajo priimek na črke A – G in
 • študenti UP FHŠ in UP PEF.

Na volilnem odboru št. 2 (sejna soba, 1. nadstropje palače Armerija, Titov trg 4, Koper) bodo volili:

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci študenti, ki imajo priimek na črko K –P,
 • drugi delavci, ki imajo priimek na črke H – O in
 • študenti UP FM in UP FTŠ TURISTICA.

Na volilnem odboru št. 3 (Konfucijeva učilnica, Titov trg 4, Koper) bodo volili:

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci študenti, ki imajo priimek na črko R –Ž,
 • drugi delavci, ki imajo priimek na črke P – Ž in
 • študenti UP FAMNIT in UP FVZ.

Volilni odbor ima pravico, da vsakega volivca, ki ga osebno ne pozna, legitimira, zato morajo volivci s seboj imeti osebni dokument.

 

 

Objavljamo Listo kandidatov za rektorja UP

Kandidatka za rektorico UP je prof. dr. Klavdija Kutnar

 

Koper, 29. april 2019 - Volilna komisija za izvedbo rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem je na današnji 2. redni seji pregledala pravočasno prispele popolne vloge kandidatur za rektorja in potrdila Listo kandidatov za volitve rektorja Univerze na Primorskem.

Na naslov UP so prispele vloge treh članic: Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), Pedagoške fakultete (UP PEF) in Inštituta Andrej Marušič (UP IAM). Vse tri članice so za kandidatko za volitve rektorja predlagale redno profesorico dr. Klavdijo Kutnar, dekanjo UP FAMNIT, ki so jo podprli tudi Senati Fakultete za humanistične študije (UP FHŠ), Fakultete za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica) in Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ).

Skladno z rokovnikom bodo lahko upravičeni volivci (visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci, študenti in drugi delavci) oddali svoj glas že na predčasnih volitvah 20. maja oziroma na rednih volitvah 23. maja.

Objavljamo potrjeno Listo kandidatov in program dela h kandidaturi redne profesorice dr. Klavdije Kutnar, edine kandidatke za rektorico UP. 

 

Predstavitev kandidatke za rektorico UP, prof. dr. Klavdije Kutnar

Prof. dr. Klavdija Kutnar

Klavdija Kutnar je slovenska matematičarka, rojena leta 1980 v Ljubljani, kjer je leta 2003 diplomirala na Univerzi v Ljubljani, pet let kasneje pa doktorirala na Univerzi na Primorskem. Leta 2010 je prejela Fulbrightovo štipendijo za podoktorsko raziskovalno sodelovanje na Ohio State University v Columbusu, ZDA. Od leta 2003 je zaposlena na Univerzi na Primorskem (UP).

Leta 2018 je bila na UP izvoljena v naziv redne profesorice za področje Matematika in v raziskovalni naziv znanstvena svetnica. Od 2010 je predstojnica Oddelka za matematiko na UP Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM), od 2012 dekanja UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) in od 2015 pomočnica direktorja UP IAM za področje znanstveno-raziskovalnega dela.

Raziskovalno se Klavdija Kutnar ukvarja z algebraično teorijo grafov. Posebej velja izpostaviti njen doprinos pri raziskovanju strukturnih lastnostih posebnih družin simetričnih grafov in še posebej njeno vlogo pri reševanju odprtega problema o obstoju hamiltonskih poti in ciklov v točkovno tranzitivnih in Cayleyevih grafih z izvirno metodo vložitve grafov na ploskve. Sodeluje pri številnih raziskovalnih in bilateralnih projektih na UP IAM in UP FAMNIT. V letih 2010 - 2013 je bila vodja podoktorskega projekta financiranega s strani ARRS. Leta 2018 je kot prva slovenska matematičarka pridobila temeljni raziskovalni projekt, financiran s strani ARRS (J1-9110). 

Klavdija Kutnar redno objavlja znanstvene članke v SCI indeksiranih revijah, tudi najboljših na svojem področju. Med drugim je leta 2012 v reviji Proceedings of the London Mathematical Society s soavtorji objavila članek “Hamilton cycles in (2, odd, 3) - Cayley graphs”. Od leta 2016 je članica uredniškega odbora SCI revije Ars Mathematica Contemporanea, od leta 2018 pa tudi glavna urednica te revije. Je tudi članica uredniškega odbora znanstvenih revij “Bulletin of the Institute of Combinatorics and its Applications”, “Algebraic Combinatorics” in odgovorna urednica znanstvene revije ADAM – The Art of Discrete and Applied Mathematics.

Sodelovala je pri organizaciji 32 mednarodnih matematičnih srečanj, ki so potekala v Sloveniji, BiH, na Kitajskem, v Rusiji in ZDA. Je namestnica predsednika organizacijskega odbora 8. Evropskega kongresa matematike leta 2020 in članica Mednarodnega posvetovalnega odbora za International Congress of Mathematics 2022, ki bo potekal v St. Petersburgu v Rusiji. S svojimi prispevki se je udeležila 41 mednarodnih matematičnih srečanj (15 x kot vabljena predavateljica – v Angliji, Bolgariji, Kanadi, Italiji, Južni Koreji, na Kitajskem, Madžarskem, v Mehiki, Rusiji, na Slovaškem in v ZDA).

Klavdija Kutnar je ustanovna članica in tajnik znanstvenega društva "Slovensko društvo za diskretno in uporabno matematiko, Associazione slovena per la matematica discreta e applicata". Od leta 2017 je članica Sveta zavoda “InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja” in vodja investicijskega projekta “Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence InnoRenew CoE” na UP FAMNIT.

V letu 2017 je bila Klavdija Kutnar s strani ministrice imenovana v Delovno skupino za podporo projektu Ekspertno svetovanje (Peer-Counselling) o financiranju visokega šolstva v Sloveniji. Od leta 2018 je članica Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno raziskovalni dejavnosti.

V letu 2019 je Klavdija Kutnar postala Predsednica Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo.

 

 

Volitve rektorja Univerze na Primorskem

Koper, 27. marec 2019 - Senat Univerze na Primorskem je na današnji 39. redni seji sprejel Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem, s čimer je pričel teči rok postopka za izvolitev rektorja za mandatno obdobje štirih let od 23. novembra 2019 do 22. novembra 2023. 

Senat UP je s sklepom o razpisu volitev potrdil tudi rokovnik opravil, iz katerega izhaja, da bodo redne volitve rektorja UP potekale v četrtek, 23. maja 2019. Postopek rednih volitev bo vodila in izvedla volilna komisija in volilni odbori. Skladno s sklepom lahko za rektorja kandidirajo redni profesorji, zaposleni na UP za poln delovni čas (več o tem v prilogah v nadaljevanju). 

Rok za vlaganje kandidatur poteka od 27. marca do 26. aprila 2019 do 12. ure. Do 15. maja bodo kandidati javno predstavljeni. Predčasne volitve bodo potekale 20. maja, redne pa tri dni kasneje. Rezultati  in morebitni razpis ponovnih volitev (2. krog) bodo objavljeni 24. maja. V primeru drugega kroga bodo predčasne volitve 3. junija, izvedba ponovnih volitev 6. junija, trinajst dni kasneje, t.j. 19. junija, pa objava rezultatov.  

Pomembna novost letošnjih volitev je, da skladno z določbami Zakona o visokem šolstvu, Statutom UP in Pravilnikom o volitvah rektorja UP, rektorja za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev: 

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci,
 • študenti in
 • drugi delavci.

V nadaljevanju objavljamo celotno besedilo sklepa s prilogami: