ENG
 
print

Izbirnost med članicami UP

Univerza na Primorskem (UP) svojim študentom ponuja pestro ponudbo izbirnih predmetov z različnih področij. Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem omogoča študentom, da v okviru letnika vpisanega študijskega programa izbirajo predmete tudi na drugih članicah UP, tam opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke po ECTS, ki bodo priznane kot del opravljenih študijskih obveznosti.

Poleg možnosti, ki jih ponujata mednarodna in nacionalna mobilnost, je tako študentom UP omogočeno tudi izbiranje predmetov drugih članic UP, v obsegu, ki ga omogoča študijski program, v katerega so vpisani.

Podrobnejše informacije o postopku izbirnosti so v Pravilniku o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem.

Za splošne informacije o izbirnosti se lahko obrnete na Službo za prijavno vpisne postopke in študentske zadeve UP, za podatke o izbirnosti v okviru študijskih programov članic pa na koordinatorja za izbirnost, ki je naveden v informacijskem paketu.

RAZPIS ZA IZBIRNOST v študijskem letu 2019/2020

 

ARHIV RAZPISOV

RAZPIS ZA IZBIRNOST v študijskem letu 2018/2019

Razpis za izbirnost v študijskem letu 2017/2018

Razpis za izbirnost v študijskem letu 2016/2017

Razpis za izbirnost v študijskem letu 2015/2016

balyoz.tv/